Het nieuwe juichen.

De bond vond het geen bezwaar dat Toepie Baron met een hoofddeksel ging voetballen.

De bond ga zijn fiat.