Bedenker van…

De zus van Aft Cronjé ( hier op de foto ) drukt zich graag uit in militaire termen. Maar waarom Aft Cronjé hier dus op de foto staat is niet helemaal duidelijk.

Aft heeft ooit een meteorietenregen van een half uur overleefd, volop zijn pet.