Smeerboel.

De barman van de Rustende Rufter zet uit voorzorg altijd een bordje “gereserveerd” op het tafeltje waar de Knager gaat eten en drinken. Het is de laatste tijd bar en boos als hij bier drinkt en brie eet. Hij kauwt zo hard op de stukken brie dat er hele brokken brie uit zijn mondhoeken vliegen. En dat vliegt dan door het hele cafĂ© heen.

de brie zit aan het plafond…..bah..