Daar dacht hij het mee te doen..

In 1981 had Knoop Luyckx 40.000 gulden geleend van Serrijns Meubels, en omdat hij tot op de dag van vandaag nog niets had terugbetaald, gaf hij een vers plantje aan Serrijns.

toch attent