Die was raak.

Dit gebeurde er met de Knager toen hij tegen Toepie Baron had verteld dat er bij het sumo-worstelen geen aparte gewichtsklassen bestaan.

je kan niet alles tegen toepie Baron zeggen