Vergadering.

Bij de jaarlijkse gezellige buiken vergadering , kreeg voorzitter Knoop Luyckx het verwijt te horen dat hij te pas en te onpas voor de fanfare uitloopt. Toen schorste Loods van Paalen onmiddellijk de vergadering omdat niemand begreep wat Toepie Baron nou precies met deze opmerking bedoelde.

Loods zijn kin leunt op het suikerpotje..( suikerpotje is uit 1975)