Fijn café.

Daarom vindt de Knager De Rustende Rufter zo’n fijn café. Hij kan daar gewoon een tukkie doen en dan doet hij altijd zijn tong een stukje naar buiten zodat daar eventueel een klein lief bitterballetje kan worden opgelegd.

dit is een goed café