Die blik alleen al.

Aan de blik van Knoop Luyckx kun je zien dat hij vroeger uitpijler is geweest. Hij heeft iets in de gaten, hij kijkt de fotograaf klinisch aan en voelt dat er iets niet in het snotje is. Op het kadaster noemen ze hem de Maigret van het bedrijf.

alleen de duffelse jas ontbreekt nog