Gewonnen.

De Knager kreeg uit handen van HR Bother ( spreek uit Boofer) Fuuns de Non Prozabeker. Omdat de Knager het meest nietszeggende gedicht van 2022 had geschreven. “Het is saai onduidelijk en nietszeggend” zo luidde het juryrapport. Hieronder een fragment:

Zo met de eerste stappen in het verguis

Laat men de prikharing in het kombuis

Nooit meer aanschoffelen tot de Kim

Neen , neen daar vertoeft geen schim

trots op zijn proza