Gevoeg.

De Knager heeft 34 jaar in dienst gezeten en laat zien hoe je bij gebrek aan toilet je gevoeg kon doen op straat. Of in de jungle.

los door de heupen heen