Rijbewijs.

De Knager had 2e kerstdag zijn groot rijbewijs gehaald bij rijschool T Baron. En nu zocht hij een Duitse wagen die goed trekt in de bergen.

T Baron voor al uw grote rijbewijzen