Free lance 2e hand

Tussen Serrijns Meubels en Knoop Luyckx in zit Vivéé Buiten Allopéé. Vivéé is free lancer bij Durante , een klein middenbedrijf in Culemborg dat een handvat reikt aan bedrijven die en handvat nodig hebben. “Het moet zich nog een beetje rondpraten “zegt Vivéé, “Dat komt omdat de naam van het bedrijf teveel schuine streepjes op zijn naam heeft staan, en dat werkt vooralsnog niet” . Het bedrijf staat als Handvatéé Vivéé Alopéé Alliéé Culémborg- in de Gouden gids .

verzin toch normale namen mensen