Nautisch verleden.

Toen Serrijns deze boot kon overnemen van zijn oom (Damast Meubels sr), had hij geen rekening gehouden met het feit dat er ook 30 mensen permanent op deze schuit hun huisje hadden. Ach Serrijns had ook totaal geen nautisch verleden.

by the rivers of Babylon