Golf.

Na twee slagen moest Fons Bark Paus ( niet te verwarren met Bark Fons Paus,,,slijter te Zutphen) het golfterrein verlaten. “Mijnheer Bark Paus, u vernielt met uw geram het dure gras, en kunt u niet wat subtieler schoeisel aantrekken, u maakt diepe geulen in het parcours”. zei de terreinknecht na vele klachten van andere sportmensen op het terrein.

vertrekken mijnheer Paus