Met afschuw.

Werkelijk met een enorme afschuw keek Krombacher naar de Knager hoe hij zijn biertjes traag naar binnen slurpte. “Nou ophouden met die poppenkast”schreeuwde Krombacher na 3 biertjes. “Je gaat nu klokken als een man en je laat niet als een puber elke keer een slokje er terug in glijden ……AMATEUR” foeterde hij.

leer drinken kwakbol