30.000 liederen.

Vlije Blieftu kent 30.000 liefdesliedjes uit zijn hoofd, waaronder 1200 Finse. Vlije gaat het liefst tegen een muur aanzitten die gelijke tred houdt met de kleur van zijn hemd of shirt.

zit graag aan onopgeruimde tafels