Zij mag het niet zien.

“Nee niet laten zien aan haar Ruim”. “Zij werkt bij het kadaster en laat zich in de weekeinden in met het occulte”. Daar schrok Ruim Fluim Hoogwaarts van. Hij had geen zin in een heel weekend mierikswortel koken en rondom een vega kampvuur naar The Ray Connif singers  te luisteren.

hand voor de vaan