Dat vergeet Toepie altijd.

“Wil je nooit meer het woord meelworm uitspreken in mijn bijzijn,”? “Dat weet je al sinds 1973”! Toepie Baron vergeet altijd dat hij nooit het woord meelworm in het bijzijn van Loods van Paalen mag uitspreken.

hij deed net Henry Kissinger na