Ouderwets lachen.

Wals Brevier vertelde dat hij thuis de keukendeur expres open heeft laten staan zodat de ratten en de koolmeesjes gewoon naar binnen kunnen en dat zijn vrouw dan op haar neus zou gaan kijken, toen moest Luifel Hoekkenes toch wel even enorm lachen.

verfijnde humor