Vroeg geleerd.

Henki wordt nu ook door basisscholen uitgenodigd om aan de kinderen te laten zien hoe mooi het vak van scheidsrechter is. “Als je in het veld staat , lieve kindjes, moet je je gedragen als een kraan“.  De kinderen luisterden aandachtig maar wisten echt niet wat hij nou bedoelde met het woord kraan.

fluiten is een passie