Uitspraak

Zeer grote trots of diepe zelfverachting duiden op zwakheid van de ziel.

Spinoza.

trots