Buis van eu…uh

“Je moet die hele oorschelp doorblazen, anders koekt al dat knoflook zich vast aan de binnenkant van zijn buis van eustachius” schreeuwde Huig Opstal Boelemans.

reinigen