Kaaps viooltje.

Knoop Luyckx en zijn vriend Loods van Paalen zijn een beetje uitgelaten omdat met een slagzin een reis naar Zandvoort hebben gewonnen. De slagzin ging als volgt. Wilt u naar een vrolijk oord…..visiteer Zandvoort…zonder paspoort…of per spoort! 

uitgelaten