Verveling.

“Verveling komt voort uit overvloed , mijnheer de snackbarpsychiater”! Knoop Luyckx had zo af en toe geen mededogen met Serrijns Meubels.

de les lezen