Veel te laag.

Zo hoort het dus niet. Deze man heeft dus niet het handige handboek van de Hr Baard van Conjéé gelezen. Baard beschrijft in dit boek hoe je de das kan en mag draaien. 120 bladzijden vol met handige tips voor de rechtgeaarde dasdrager. Baard zou over deze man het volgende zeggen:’ Wie het embleem zo laag laat hangen is geen knip voor de supportersneus waard”.

ongepast