Journalistengeweld.

Freelance journalist Hebbe Knutsiers wil niet volledig in beeld op de foto. Hij is namelijk iets geweldigs op het spoor. ( zie krant). Hebbe Knutsiers is niet makkelijk, als hij zich in ets vastbijt laat hij niet meer los, tot zijn vrouw hem kietelt. ( Hinde Knutsiers)

notities maken is belangrijk