Maastricht.

Rechts ziet u Jeu Couklevert. Deze Maastrichtse rechtgeschapen borst had de Knager uitgedaagd voor bulkdrinken en bulkworst eten. U ziet het resultaat.