Tasje.

Dat tasje biedt toch geen soelaas Knoop“!!!!! Schreeuwde de Knager die heel goed wist dat er veel meer rotzooi in zijn pens zat dan dat dat tasje opvangen kon.