Rake klap.

Puur vanwege zijn “zijn” kreeg de Knager hier een paar rake klappen van Woud Ossenwit.