Lange rij…

En als u goed kijkt zit u achter Notaris Blas Neute van Vieps die kleine duvelse medewerker van het kadaster Bums Niervormig Zwembad verkondigen dat de voet ongeveer even lang is als je onderarm, tenminste bij Brabanders.