“Van jou”?

Waar gesprek.

“Is die tas van jou”?

“Ik ken die tas niet”.

“Oh. maar is die van jou”?

“Ja dat wel”.