Op de rug.

Hoe minder er over deze foto gezegd wordt hoe beter het is voor alle partijen.