Geef.

Denk aan onze alleenstaanden, aan onze nooddruftigen, aan onze sloebers. Zij hebben het koud en kunnen de drank amper meer betalen. Geef met gulle gaven.