München.

“Waarom hangt er altijd een spiegel inde lift”?

“Bestaat er obesitas bij dieren”?

De Knager had zijn overpeinzings-bril weer eens op.